Kryogenika a LNG

LNG (skvapalnený zemný plyn) je zemný plyn, ktorý sa ochladzuje na teplotu -260 ° Fahrenheita, až kým sa z neho nestane kvapalina, a potom sa skladuje pri podstate atmosférickom tlaku. Konverzia zemného plynu na LNG, proces, ktorý znižuje jeho objem asi 600-krát. LNG je bezpečná, čistá a efektívna energia, ktorá sa používa na celom svete na zníženie emisií oxidu uhličitého

Spoločnosť NEWSWAY ponúka celý rad riešení kryogénnych a plynových ventilov pre reťazec LNG vrátane zásob plynu pred dodávkou, zariadení na skvapalnenie, zásobníkov LNG, nosičov LNG a opätovného splyňovania. Kvôli náročným pracovným podmienkam by ventily mali mať konštrukciu s predlžovacím driekom, skrutkovanou kapotou, protipožiarnou, antistatickou a odolnou proti prepichnutiu.

Kompletné riešenia ventilov

Vlaky, terminály a dopravcovia LNG

Skvapalnené hélium, vodík, kyslík

Aplikácie supravodivosti

Letecký a kozmický priemysel

Fúzne reaktory Tokamak

Hlavné produkty:

Kryogénne ventily

Nízkoteplotné ventily

Posúvač

Guľový ventil

Guľový ventil