Ťažba

Ťažba sa týka ťažby prirodzene sa vyskytujúcich minerálov, ako sú pevné látky (napríklad uhlie a minerály), kvapaliny (napríklad ropa) alebo plynov (napríklad zemný plyn). Činnosti tohto typu zahŕňajú podzemnú alebo nadzemnú ťažbu, prevádzku baní a všetky pomocné práce, ako sú mletie, dobývanie a úprava, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v blízkosti banského miesta alebo miesta na spracovanie surovín.

NEWSWAY VALVE poskytujú riešenia pre ťažobný priemysel, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť životného prostredia, pracovné podmienky procesných potrubí, základňu zariadenia a životnosť ventilov a znížiť prestoje spôsobené údržbou.

NEWSWAY VALVE môže poskytnúť odvetviu kovov a nerastov náročné kovové guľkové ventily, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam spracovania. Naše autoklávové ventily majú úspech plne realizovaný v aplikáciách na hnojovicu na celom svete.

Trh hlavných aplikácií:

Využívanie a tavenie železných baní

Vyťaženie a spracovanie hliníkových baní

Vyťaženie a spracovanie niklových baní

Vyťaženie a spracovanie medených baní

Hlavné zapojené produkty:

Kovový guľový ventil

Konvenčný škrtiaci ventil z liatej ocele

Nožový posúvač

Klapkový ventil

Bahenný ventil