Trh priemyselných ventilov je vo štvrtom štvrťroku v dobrej kondícii

V prvých troch štvrťrokoch 2016 národné hospodárstvo pokračovalo v rýchlom raste s tempom rastu HDP 11,5%, čo poskytlo trhu s guľovými ventilmi dobrý trend. Trend ekonomického prehrievania však pokračuje a existujú niektoré nevyriešené problémy, ktoré môžu zmeniť hospodárstvo na prehriatie, ktoré je nevyhnutné brať vážne. Očakáva sa, že sa tempo rýchleho ekonomického rastu vo štvrtom štvrťroku nezmení. Pokiaľ ide o ventilový priemysel, existuje veľa ovplyvňujúcich faktorov, ktoré si zaslúžia pozornosť.

V súčasnosti má moja krajina veľký dopyt po aktualizácii ventilov a aktualizácii technológií. Po rokoch prieskumu trhu a praxe by odvetvie ventilov malo byť najskúsenejším priekopníkom v účasti na stavbe. Najmä zavedením dotačnej politiky na nákup ventilov v roku 2014 sa úroveň ventilovania v mojej krajine náhle zvýšila na novú úroveň. Čínske združenie pre priemysel ventilov predložilo v roku 2008 predbežný plán technickej transformácie odvetvia poľnohospodárskych strojov podporovaný štátnymi dlhovými fondmi a predpokladá sa, že finančná podpora štátneho dlhu sa v budúcom roku zvýši.

Industry

Z hľadiska domáceho dopytu existuje veľa pozitívnych faktorov: Vysoká spotreba a eliminované technológie a zariadenia, obmedzenie dovozu kľúčových domácich technológií, ktoré majú vyvinuté kapacity, zrušenie politiky oslobodenia od dane pre kompletné stroje a kompletné sady zariadení, implementácia daní daňové úľavy pre kľúčové komponenty a uplatňovať daňové stimuly pre Čínus ťažké banské ventily a technické ventily. , Obrábacie stroje a ropné zariadenia. Výstavba železníc (vrátane vysokorýchlostných železníc) sa zrýchlila. Priemerná ročná investícia v rokoch 2007 - 2010 presiahne 300 miliárd juanov a do výstavby nových vidieckych ciest sa bude investovať viac ako 400 miliárd juanov. „Pri jazde bude hrať veľkú úlohu priemysel železničných zariadení; zatvorenie malých uhoľných baní a rozvoj veľkých uhoľných skupín, vytvorenie uhoľných skupín s hmotnosťou 5 až 7 miliárd ton atď., poskytne široký trh pre rozvoj banských ventilov a ventilov na ťažbu uhlia. Okrem toho na zámorských trhoch práve začal boom výstavby infraštruktúry v Afrike, Južnej Amerike, južnej Ázii a východnej Európe a trhový priestor je obrovský. To sa v budúcnosti stane kľúčovým trhom pre domáce spoločnosti, ktoré je potrebné preskúmať v zámorí.

Z pohľadu externého dopytu a substitúcie dovozu ČínaProces urbanizácie nie je ani zďaleka dokončený a výstavba nového vidieka sa zrýchľuje. Okrem toho domáce výrobky ventilového inžinierstva zaznamenali veľký pokrok v oblasti kvality a služieb a neustále pokračuje výmena zahraničných značiek. Očakáva sa preto, že prvé tri roky budú stále obdobím rýchleho rastu dopytu po technických ventiloch.


Čas zverejnenia: 22. mája 2021